برای دستیابی به موفقیت، شایستگی هایت را زیاد کن ، نه ارزوهایت را

بنام خدا

کوچینگ، علمی در راستای توانمند سازی و شفافیت مسیر  برای افراد است .

یکی از فاکتور های مهم در زندگی هر کس، حفظ سلامتی و داشتن تغذیه سالم است. حساسیت این موضوع منجر به برنامه ریز یهای اساسی دولت ها بر پایه تغذیه سالم و حفظ سلامتی ملت ها شده است. چرا که شاخص سلامت فردی مسائل بسیار زیادی را تحت الشعاع قرار می دهد.

به عنوان مثال ممکن است بارها تصمیم به گرفتن رژیم غذایی گرفته باشید اما به دلایل زیر موفق نشده باشید:

  • انتخاب رژیم مناسب
  • زمان بندی مناسب
  • داشتن برنامه مناسب
  • توانایی اجرای برنامه
  • تشویق به موقع
  • خستگی

و...

با کوچینگ سلامت و تغذیه می توانید براحتی موانع را با توانمندی های خود برداشته و زندگی سالمی را برای خود بسازید.