برای دستیابی به موفقیت، شایستگی هایت را زیاد کن ، نه ارزوهایت را

 بنام خدا

در دنیای امروز داشتن یک برنامه هدفمند و قابل اجرا بسیار حائز اهمیت است.در عمل ثابت شده است که هیچ فردی بدون داشتن یک برنامه جامع و کامل به اهداف خود دست نخواهد یافت.هر چه افراد فعال تر و پویا تر نیاز شدید تری به برنامه ریزی مناسب دارند چرا که عملکرد نهایی افراد ،سازمان ها ،دولت ها و ..... منوط به داشتن برنامه ای منسجم و قابل اجراست.  کوچینگ علمی است که افراد را در راستای نیل به اهدافشان توانمند میسازد و برای هر فرد راهکار منحصر به فردی ارائه میدهد.بسیاری از ما برنامه ریزی های بسیاری انجام داده ایم یا دیده ایم اما به دلایلی  نتوانسته ایم اجرایی کنیم.بنابراین یک کوچ با افرادی رو به روبه روست که به دلیل یا دلایل زیر رنامه ریزی برایشان به چالش تبدیل شده است:

 • انگیزه کافی
 • اطلاعات لازم
 • برنامه مناسب
 • الویت بندی
 • قابل اجرا بودن

و...

 مثلا قطعا تا بحال شما با این موضوعات برخورد کرده اید:

  • به دنبال یک برنامه منسجم میگردید...
  • در سر سودای افزایش عملکرد دارید...
  • برای ادامه راه ،مسیر شفافی پیش رو ندارید...
  • به دنبال ایجاد تعهد در اجرای برنامه هستید...
  • به دنبال راهیی برای استفاده مناسب از زمانتان می گردید...
  • به دنبال بهره وری بیشتر از توانمندیهایتان هستید....
  • و.......
 • کوچینگ برنامه ریزی، ابزاری  در راستای توانمندی و شفافیت مسیر افراد در جهت رفع موانع موجود و ایجاد تعهد در اجرای برنامه هایشان می باشد.