برای دستیابی به موفقیت، شایستگی هایت را زیاد کن ، نه ارزوهایت را

مهارتهای نرم چیست ؟

مهارتهای نرم چیست ؟

"مهارت‌هاي نرم" (Soft Skills) ویژگی‌هايی فردی هستند که سبب تقویت تعاملات فردی و موفقیت شخصی، تحصیلی و شغلی می‌شوند.

بر خلاف مهارت‌های سخت (Hard Skills) که فقط به بحث در خصوص مجموعه‌ای از توانایی‌های فرد برای به انجام رساندن وظایف یا فعالیت‌هايي خاص می‌پردازد، مهارت‌های نرم به طور معمول بر پایه‌ی صفات شخصی و یا توانایی‌های ارتباطی که با تکرار و تمرین می‌توان به‌دست آورد، شرح داده می‌شود.

داشتن مهارت‌های نرم به صورت ناخودآگاه به شما کمک می‌کنند تا با یک توانایی و استعداد متوسط، نسبت به سايرين موفقیت بیشتری کسب کنید.

ليستی از مهارت‌هاي نرم كه براي توسعه‌ي فردي و حرفه‌اي ضروري هستند را به این صورت می‌توان در نظر گرفت:

* خود‌آگاهي

* مديريت هيجان

* مديريت استرس

* مدیریت زمان

*مهارت ارایه‌ی موثر

* قابليت انعطاف

*مهارت‌ ارتباط موثر و سازنده

* مهارت‌ مديريت جلسه

* مهارت‌ تاثير گذاري و نفوذ

* مهارت كار تيمي

* مهارت‌ حل مساله و تصمیم‌گیری

* مهارت‌ مواجهه با موقعيت‌هاي دشوار

* توانايي تفكر انتقادی

* توانایی تفکر خلاق

* مهارت مذاكره

* مهارت مربي‌گری

* مهارت‌هاي خود ارتقايي

یک کوچ و یا مربی، با بررسی موانع تحقق این مهارتها کمک موثری در تعالی و شکوفایی شما در محیط کسب و کار و زندگی میکند.