برای دستیابی به موفقیت، شایستگی هایت را زیاد کن ، نه ارزوهایت را

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 875

تحولات مربیگری در عصر حاضر

تحولات مربیگری در عصر حاضر

مانند بسیاری از شرکت‌های دیگر، شرکت‌های خدمات حرفه‌ای نیز با چالش‌های نوین رقابت جهانی، مقررات زیاد و ترک‌خدمت سریع كاركنان دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در یك صنعت مبتنی بر نیروی‌انسانی، فرسایش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شرکت‌های خدمات حرفه‌ای می‌توانند با نوسازی تمرکز خود بر مربیگری، از یك مزیت رقابتی بهره‌مند شوند. 
در خصوص رابطه مربیگری با مدیریت منابع انسانی برای بخش منابع انسانی به وجود یک برنامه کلی برای مربیگری در سازمان توام با پشتیبانی کامل اشاره شده است. جزئیات این برنامه شامل ایجاد فرهنگ لازم ، ایجاد محیطی برای یادگیری و تغییر ، به کار گیری ابزارهای ارزیابی و بازخورد ، شناخت زبان مخصوص سازمان، گسترش مهارت های ارتباطی، ایجاد اعتماد و توسعه فضایی برای آموزش و تمرین معرفی گردیده است.
مهمترین مزیت مربیگری برای سازمانها ارزش آفرینی یعنی کسب ستاده های با ارزش مانند موارد زیر است :

1. نتایج مالی: منظور هزینه های واقعی است که با اعمال مربیگری کاهش می یابد و یا مزایایی است که با اعمال مربیگری در بلند مدت کسب میگردد.
2. نتایج تجاری: شامل رشد سازمانی، رضایت مشتری، رهبری صنعت، توسعه خدمات و نظایر آن می باشد.
3. نتایج استراتژیک: روش استراتژیک در سازمان به حمایت کردن از رهبری قدرتمند، بهینه سازی فرهنگ و مدیریت تعاملات اشاره دارد.
4. توسعه سرمایه انسانی و بهبود اثر بخشی سازمانی مانند کسب، توسعه و حفظ استعدادهای توسعه رهبری اثر بخشی سازمانی و برنامه های جانشین.
شروط موفقیت سازمان مربی گرا به شرح ذیل می باشد:

1. تمرکز برفرهنگ مربیگری، شامل یکپارچگی استراتژی منابع انسانی، توسعه رهبری ارشد سازمان مدیریت بر افراد هوشمند، انتقال دانش ضمنی ، توسعه مهارت ها و تاکید بر مدیریت عملکرد.
2. ارزیابی وضعیت کوچینگ داخلی، زیرا توسعه رهبران به عنوان مربی موثرتر از توسعه افراد دیگر است، چون رهبر می تواند نفرات زیادی را درون سازمان پرورش دهد.

3. مرکز بر مدیران به عنوان مربی که می تواند به عنوان یک شایستگی محوری مدیریتی توسعه داده شود و به فعالیت های منابع انسانی مرتبط شود؛ اثر بخشی آموزش در این زمینه مهم و اجرای آن مستلزم صرف زمان ، پول ، سفر و ظرفیت یادگیری است.

4. تبدیل کوچینگ به عنوان یک جزء نهادی شده در مدیریت مستلزم ایجاد مهارت به جای دانش صرف است.

5. برنامه کوچینگ خارجی بیشتر برای مدیران ارشد مناسب است، به ویژه در حالتی که وجود اطلاعات احساسی سیاسی یا مهارت های تخصصی ویژه مورد نیاز است.

 


کوچینگ تیام
شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب و کار